Angol irodalom és kultúra a középkorban és a kora újkorban

AZ ANGOL IRODALOM ÉS KULTÚRA A KÖZÉKORBAN ÉS KORA ÚJKORBAN DOKTORI PROGRAM (AIKK)

Programvezető: Dr. Pikli Natália

E-mail: pikli.natalia@btk.elte.hu

Doktori program honlapja

Az Angol Irodalom és Kultúra a Középkorban és Kora Újkorban Doktori Program az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskolájának részeként működik 1993 óta folyamatosan. Alapító tagjai és programvezetői voltak Géher István és Kállay Géza egyetemi tanárok, Kállay Géza hirtelen elhunyta után Farkas I. Ákos egyetemi docens vette át a program vezetését 2018-ban. 2020-tól a program vezetését Pikli Natália habilitált egyetemi docens vette át. Dávidházi Péter akadémikus és Fabiny Tibor egyetemi tanár is kezdetektől fogva oktatói és témavezetői a programnak.

A program (előző nevén Angol Reneszánsz és Barokk Irodalom Doktori Program) a kilencvenes-kétezres években kinevelte a hazai Shakespeare-kutatás és a kora újkori angol irodalomtudomány művelésének utánpótlását, akik mára meghatározó tagjai a magyar anglisztikának, és több (esetenként külföldi) egyetemen oktatnak, illetve részt vesznek akadémiai kutatásokban (Almási Zsolt, Kiséry András, Pikli Natália, Reuss Gabriella, Ittzés Gábor, Limpár Ildikó, Schandl Veronika, Kiss Zsuzsanna, Földváry Kinga, Stróbl Erzsébet, Najbauer Noémi, Paraizs Júlia, Tabi Katalin, stb.), de Szabó T. Anna költő is itt végzett. A kétezres években a program kutatási és oktatási portfóliója tovább bővült, Dr. Scholtz Lászlóné Dr. Halácsy Katalin vezetésével a középkori stúdiumok is helyet kaptak, e témában is születtek disszertációk (Karáth Tamás, Péri-Nagy Zsuzsanna, Nagy Andrea), illetve az irodalmi fókuszú oktatás-kutatás mellett az interdiszciplinaritás jegyében a kultúrtörténeti-kultuszkutatási-ikonografikus szempontok is megjelentek mind az órarendszerű oktatásban, mind a diákok kutatásaiban. Ezért a program neve módosult, az új név (Angol Irodalom és Kultúra a Középkorban és Kora Újkorban) pontosabban kifejezi a program látókörét, az újonnan jelentkező hallgatók így szélesebb körből választhatnak kutatási témát.

A program kutatási és oktatási portfóliója ebből eredendően igen széles: az óangol kulturális tényezőktől a középangol misztikusokon keresztül a 17. századi költészet és tudományos gondolkodás összefüggéséig terjed, de legerősebb szegmense a kora újkori dráma és kultúra, Marlowe és főként Shakespeare, valamint a magyar Shakespeare-recepció, és adaptációk. A szigorú filológiai kutatásoktól kezdve a Shakespeare-drámaadaptációkon át a színészi-színházi aspektusokig és a korai természettudományos gondolkodás irodalmi-kulturális megjelenéséig sok témát felölel az karakterisztikusan interdiszciplináris program; ez utóbbiban nagy segítség, hogy a program oktatói közül többen oktattak-oktatnak vendégelőadóként a Színház- és Filmművészeti Egyetemen is (Géher István, Pikli Natália), illetve szakmai kapcsolatokat ápolnak a Magyar Shakespeare Bizottsággal és színházi szakemberekkel, amiből a hallgatók szintén sokat profitálnak.

A program a Shakespeare-kutatásban megszokott hagyományok szerint mindig is nagy hangsúlyt fektetett a kiscsoportos műhelymunkára és a hazai és nemzetközi kapcsolatok építésére. A kilencvenes években a Stratford-upon-Avon-beli Shakespeare Institute-ban (Birmingham University) tanulhattak ösztöndíjjal hallgatók, és közös konferenciákon vitathatták meg kutatásaikat a stratfordi és budapesti doktori hallgatók és oktatók. Stanley Wells és Martin Wiggins, az angol Shakespeare-kutatás neves alakjai is részt vettek ezen alkalmakon. Az elmúlt évtizedben főként Erasmus és más ösztöndíjak kapcsán valósult meg kinti kutatás a hallgatók számára (pl. Exeter University). Jelenleg Dávidházi Péter és Pikli Natália, a program oktatói és témavezetői képviselik a magyar Shakespeare-tudományt a kétévenként Stratfordban megrendezett nemzetközi szimpóziumokon, melyre a világ legnevesebb 100-150 Shakespeare-tudósát hívják meg.

A programban 1993 óta hozzávetőleg félszáz disszertációt védtek meg sikeresen. A program részt vett sikeres OTKA-pályázatokban, melyek az Anglisztika Tanszéken folytak: a Péter Ágnes vezette „Kulturális emlékezet” nagy volumenű pályázatában, illetve a Kállay Géza által vezetett „Shakespeare-kritika fordítások”, illetve „Az angol irodalom magyar történetei" kora újkori fejezetei kapcsán. Mindegyik vállalásból több könyv és cikk született magyarul és angolul, itthon és külföldön. A program oktatói és témavezetői közül rendszeresen publikál itthon Gellért Marcell, itthon és külföldön Dávidházi Péter, Kállay Géza, Fabiny Tibor, Pikli Natália, de már a doktorjelöltek is több itthoni és külföldi publikációt tudnak felmutatni.

A régi típusú programban több hallgatót lehetett felvenni, de az új típusú doktori programban (2015 óta) is rendszeresen vannak felvételre jelentkező hallgatók, magyar hallgatók állami ösztöndíjjal, külföldi hallgatók a Stipendium Hungaricum ösztöndíj támogatásával. Az oktatási-kutatási munka intenzív, hallgatóink aktívan részt vesznek a tanszék oktatói és adminisztratív munkájában, kutatócsoportokban (Kállay Géza vezetésével: Early Modern English Literature Research Group 2018-ig, Benczik Vera és Pikli Natália vezetésével: EASPop/English and American Popular Culture Research Group, Ferencz Győző vezetésével: Biblia és irodalom kutatócsoport, Pikli Natália vezetésével: 2021-től ELTE-CEMS/Centre for Early Modern Studies), és Kállay Géza vezetésével szervezték meg a Macbeth/Filozófia konferenciát 2016-ban. A Modern Angol Irodalom Doktori Programmal is szoros a munkakapcsolat, valamint a Horváth Iván vezette interdiszciplináris Reneszánsz stúdiumok MA-programnak köszönhetően, illetve a Shakespeare/színháztudományi aspektus kapcsán a történelem, magyar irodalmi és esztétikai intézetekben oktató kollegákkal és doktori diákokkal is szakmai kapcsolatok alakultak ki, jelenleg is témavezető pl. Dr. Imre Zoltán. Dr. Velich Andrea történelmi témában is vezet hallgatókat, illetve az elmúlt években egyre erősebb a kultúrtörténeti fókusz, ezért a Történettudományi Doktori Iskolával gyümölcsöző szakmai kapcsolatokat ápol a program: a kora újkori kultúrtörténet kapcsán nemcsak doktori hallgatók látogatnak közös órákat Dr. Novák Veronika vagy Pikli Natália vezetésével, hanem közösen vesznek részt konferenciákon, publikációkban.

A program épp kis mérete de széles akadémiai hálózatrendszere folytán lehetőséget biztosít a fókuszált, intenzív ámde egyben széles látókörű, interdiszciplináris kitekintéssel is bíró kutatómunkára, mely itthon és a nemzetközi színtéren is megállja a helyét.