Szakmai tárgy bibliográfiája

Szakmai tárgy bibliográfiája

A doktorandusz számára az első négy félévben kötelező szakmai tárgy keretében a doktorandusz kutatási területének szűkebb és tágabb szakirodalmát, valamint a kapcsolódó elméleti szakirodalmat kell feldolgozni. Ehhez a bibliográfiát a témavezető irányítása mellett kell összeállítania a doktorandusznak az első félév végére az alábbiak szerint. Az irányadó minimumterjedelem: félévenként minimum 2000, tehát összesen 8000 oldal szakirodalom. Az elfogadott bibliográfia képezi a szakmai tárgy anyagát, a témavezetőnek ebből kell kollokváltatnia a doktoranduszt a félévek végén és ez az alapja a majdani komplex vizsga anyagának.

 

A szakmai bibliográfia elfogadtatási eljárása

A szakmai bibliográfiát a téma- és a programvezető jóváhagyása mellett a DIT elé kell terjeszteni. A doktorandusznak első beiratkozott féléve vizsgaidőszakában, legkésőbb 2024. január 22-ig  az elkészült bibliográfiát elektronikus levélhez csatolva három e-mail címre kell elküldenie: a témavezetőjének, a doktori programja vezetőjének, valamint a doktori iskola titkárának (itdi@btk.elte.hu). A témavezetőnek és a programvezetőnek e levél minden címzettjéhez és a feladójához küldött válaszban öt munkanapon belül nyilatkoznia kell, hogy elfogadja-e a szakmai bibliográfia tartalmát, hozzájárul-e annak a DIT elé terjesztéséhez. A programvezető konkrét szakmai kifogásai esetén a korrekcióra tíz munkanap áll a doktorandusz és a témavezető rendelkezésére, ekkor újból le kell adni a bibliográfiát a fentiek szerint, és a programvezetőnek újra nyilatkoznia kell annak jóváhagyásáról. Jóváhagyás esetén a szakmai bibliográfiát a DIT esedékes következő ülésén tárgyalja. A tanács esetleges javaslatai nyomán a DIT határozatában foglaltak szerint van mód korrigálásra. A kiinduló bibliográfia bővíthető, alakítható a komplex vizsgáig, a változásokat a témavezetőnek nyomon kell követnie. Végleges változatát a doktorandusznak a komplex vizsgára jelentkezéskor a munkabeszámolója részeként kell leadnia, szintén a témavezető és a programvezető jóváhagyása mellett.

A szakmai tárgy bibliográfiájához kitöltendő táblázat letölthető INNEN