Komplex vizsga

Komplex vizsga

Komplex vizsga
A komplex vizsga leírását az ELTE BTK Doktori Hivatalának honlapján is megtalálják. 

 

A komplex vizsgára bocsátás és a komplex vizsga letételének szabályai a doktori iskolában

a) A komplex vizsgára való jelentkezéshez az EDSZ előírásain túli többletkövetelmény, hogy a doktorandusz az 5. melléklet szerint munkabeszámolót állít össze a két év alatt végzett teljesítményéről; ennek része a szakmai tárgy keretében készített bibliográfia, a teljesített kurzusok felsorolása, valamint részletes beszámoló a kutatóhelyi munka keretében végzett tevékenységekről. A munkabeszámolót a komplex vizsgára való jelentkezéskor le kell adni a jelentkezés mellékleteként a kari hivatalban.

b) A komplex vizsgára leadandó, a tervezett disszertáció tárgyában készült legalább két szerzői ív terjedelmű írásműnek a tudományos publikációkkal szemben támasztott szakmai követelményeknek kell megfelelnie.

c) A DIT a kari hivatalba március 31-ig, illetve október 31-ig benyújtott jelentkezések alapján, a doktori iskola vezetőjének előterjesztésére összeállítja a komplex vizsga bizottságára és a komplex vizsga melléktémakörére tett javaslatot jelentkezőnként, és a BDT elé terjeszti.

d) A BDT döntése után a komplex vizsga bizottságának tagjait a doktori iskola vezetője a 6. melléklet szerinti levélben értesíti és kéri fel a bizottságban való közreműködésre.

e) A komplex vizsgák időpontját az érintett téma- és programvezetők közreműködésével a doktori iskola titkára egyezteti a bizottság tagjaival, az időpontról értesíti a doktoranduszt és a kari hivatalt, valamint a tagoknak megküldi a komplex vizsga témaköreit, a jelentkezéskor leadott, legalább két szerzői ív terjedelmű írásművet, valamint a vizsgázó munkabeszámolóját.

f) A komplex vizsga disszertációs részében a vizsgázó a készülő doktori értekezéséhez kapcsolódó kutatásai előrehaladását mutatja be előadás formájában, amely 20 perc időtartamú szabad előadás prezentációval.

Comprehensive Exams is here