Nyilatkozat témaválasztásról

Nyilatkozat a témaválasztásról
A doktorandusz témájának nyilvántartása

A doktorandusz a beiratkozását követő első félév végén, a szakmai tárgy bibliográfiájának (4. melléklet) leadásával együtt, a 3. melléklet szerinti eljárásban témakör megadásával nyilatkozik a témájáról, amelyet a doktori iskola titkára rögzít az elektronikus tanulmányi rendszerben.

3. melléklet: Nyilatkozat a témaválasztásról

A nyilatkozatot elektronikus formában beszkennelve kell benyújtani az alábbi e-mail címre: itdi@btk.elte.hu

Határidő: 2024. január 22.

Témaváltás

Szakmailag indokolt esetben a komplex vizsgára való jelentkezésig kérheti a doktorandusz, hogy a (3) bekezdés szerinti módon megadottól eltérő témakörben folytathassa munkáját a téma kutathatóságának objektív nehézségei vagy a kutatás során felmerült szakmai okok esetén. Témaváltásnak csak az minősül, ami nyilvánvalóan eltér a doktorandusz neve alatt nyilvántartott témakörtől. Az új téma csak olyan lehet, amelyben volt érvényes témahirdetése az adott témavezetőnek a megelőző öt évben. A doktorandusznak a részletes indokolást tartalmazó kérvénye mellett egyidejű- leg be kell nyújtania az új téma szakmai bibliográfiáját is (lásd 4. melléklet). Ha a témaváltás olyan mértékű, hogy az más doktori oktatási program körébe tartozik, mint amelyre felvételt nyert a hallgató, a kérelméhez csatolnia kell az érintett programvezetők támogató nyilatkozatát, valamint a befogadó program vezetőjének nyilatkozatát arról, mely tárgyakat és megszerzett krediteket fogadja el a program képzési feltételeinek teljesítéseként. Az átjelentkezés kérdésében a doktori iskola vezető- je dönt, mérlegelve, hogy a doktorandusz eleget tud-e majd tenni tanulmányi kötelezettségeinek.