Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában

Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában Doktori Program (OKNY)

Programvezető: Dr. Hetényi Zsuzsa

E-mail: hetenyi.zsuzsa@btk.elte.hu

„Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában” programot a MAB 1993-ban akkreditálta, alapítói Szilárd Léna, Zöldhelyi Zsuzsa és Hetényi Zsuzsa.

A program alapját képező oktatási és kutatási terv a XIX. és XX. századi orosz irodalom és kultúra történetét a strukturális változások és az áthagyományozások rendszerében, valamint a nyugat- és kelet-európai kapcsolódások és kölcsönhatások tükrében kívánja láttatni. Ezt a folyamatot tükrözi a differenciált tanegységlista szerkezete is, ahol több témakörből választhatnak kurzust a hallgatók, disszertációs témájuktól és kutatási profiljuktól függően. A program oktatási és kutatási terve az orosz századforduló kultúrájától a posztmodernig terjedő korszakot fogja át. Tudományterülete még a magyar-orosz kulturális recepciótörténet, az intermedialitás kérdése, az irodalom és a társművészetek (elsősorban a vizuális művészet) kapcsolatrendszere. Kezdettől a képzési program egyik fő vonulatát képezik a komparatisztikai és recepciótörténeti kutatások, valamint a szélesebb értelemben vett interkulturális (a kelet- és közép-európai kettős identitású irodalmak: orosz-zsidó irodalom; ukrán irodalom) képezik. A doktori program 30 éves működése alatt közel 100 doktorandusz iratkozott be.

            A program rendszeresen látott vendégül neves külföldi szakembereket, tudományos kapcsolatokat ápol több külföldi város egyetemével és tudományos intézményével. Számos nemzetközi konferenciát és szimpóziumot rendezett Budapesten. Saját könyvsorozata a Dolce Filologia, amelynek már 18 kötete jelent meg.