Skandinavisztika

Skandinavisztika Doktori Program (SK)

Programvezető: Dr. Masát András

E-mail: masat.andras@gmail.com

 

A skandinavisztikai irodalomtudományi doktori program elsősorban a 19.,a 20. és 21. század svéd, dán és norvég nyelvű irodalmak, azokon belül pedig     szerzői csoportok, egyes jelentősebb szerzők munkásságának,- illetve munkásságuk egy meghatározó részének – elemzésére, valamint   tematikus trendek,műfaji és műfajelméleti   sajátosságok, narratológiai megoldások, regionális kulturális kódok és az irodalom közötti összefüggések    vizsgálatára irányul.

Az alábbi nagyobb témakörökre lehet jelentkezni:

  • nemzeti kulturális hagyományok   megjelenése,  azok formái a skandináv irodalmakban (motivum, regionális nyelvi sajátosságok stb.)
  • a skandináv irodalmak egyes korszakainak magyarországi recepciója
  • ill. összehasonlitó irodalmi vizsgálatok az egyes műfajokon belül (különösen a magyar és norvég lira utolsó két évtizedére tekintettel), ill. egyes  motivumkörök, korszakok    összehasonlitó elemzései
  • Kierkegaard irói stratégiájának poetikai vizsgálata, az életmű a „dán aranykor“ irodalom- és eszmetörténeti kontextusában és a 19.- 20. századi drámairodalomban  (The poetical analysis of Kierkegaard’s writing strategy in the literary and theoretic context of the Danish „golden age” and in 19-20th century playwrighting.

Az egyes témák iránt érdeklődőknél elvárjuk a kutatni kívánt irodalomnak megfelelő skandináv nyelv ismeretét, ill. angol és/vagy német nyelvtudást

A programban résztvevő témavezetők: