Felvételi 2017/2018

Felvételi 2017/2018

 

A felvételik időpontja és beosztása a következő linken elérhető: 

FELVÉTELI VIZSGAIDŐPONTOK 2017

A felvételi vizsgák 2017. május 15. és június 16. között lesznek.

A felvételi szóbeli meghallgatásból áll.

A felvételi rangsorolás szempontjai különösen:

  • általános szakmai tájékozottság és elkötelezettség,
  • disszertációs téma tudományos időszerűsége, összetettsége,
  • a téma illeszkedése és megvalósíthatósága a doktori oktatási program keretein belül,
  • tervezett kutatás aránya, újító mértéke, várható eredmények jelentősége,
  • több idegen nyelv ismerete,
  • korábbi egyetemi tanulmányi előmenetel,
  • korábbi tudományos, illetve kutatómunka során felmutatott eredmények,
  • felsőoktatási oktatói feladatok ellátására való alkalmasság,
  • önálló tudományos kutatói tevékenységre való alkalmasság.

 

A felvételi vizsga eredményéről a Bölcsészettudományi Doktori Tanács döntése után a jelentkezőket a Bölcsészettudományi Kar Doktori és Tudományszervezési Irodája legkésőbb 2017. július 31-ig írásban tájékoztatja. A felvételi értesítés tartalmazza, hogy melyik képzési formára nyert felvételt a hallgató, valamint a beiratkozás pontos idejét és helyét, mely augusztus utolsó, vagy szeptember első hetében lesz. Felhívjuk a tisztelt felvételizők figyelmét, hogy az eredeti diploma felmutatása nélkül nem lehet beiratkozni, ehelyett igazolást sem fogadhatunk el.

Azok számára, akik nem jelölték meg felvételi jelentkezési lapjukon az önköltséges képzési formára történő felvételizés lehetőségét – csak az állami ösztöndíjast, de a felvételi vizsgán eleget tesznek a felvételhez szükséges szakmai elvárásoknak –, a Hivatal automatikusan olyan felvételi határozatot küld, amely lehetővé teszi a tanulmányok önköltséges formában történő megkezdését. A hallgatónak 2017. szeptember 1-ig tájékoztatnia kell a Doktori és Tudományszervezési Irodát, ha nem vállalja a tanulmányok önköltséges formában történő folytatását.