Felvételi eljárás

Felvételi eljárás

Felvételi eljárás

A felvételi eljárással kapcsolatos általános tájékoztató és a jelentkezési dokumentumok listája megtalálható az ELTE BTK Doktori és Tudományszervezési Iroda honlapján

Az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola egyedi önéletrajzi sémája kötelezően használandó. Kérjük, hogy az Irodalomtudományi Doktori Iskola programjaira jelentkezők a Kar által előírt jelentkezési anyag részeként csatolandó önéletrajzhoz feltétlenül a doktori iskola által megadott sémát használják.

Felvételi különfeltétel az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola programjaiban:

Amerikanisztika: Kérjük, hogy az Irodalomtudományi Doktori Iskola Amerikanisztika Programjára jelentkezők felvételi anyagukhoz csatoljanak valamely angolszász tudományterületen megszerzett MA diplomát vagy a kutatási témát megalapozó más releváns MA szakos diplomát, ez utóbbi esetében mellékeljenek egy legalább C1 szintű angol nyelvtudást igazoló dokumentumot is, illetve – amennyiben rendelkezésre áll – a mesterszakos szakdolgozat szövegét. A kutatási tervet angol nyelven kérjük beküldeni.

Angol irodalom és kultúra a középkorban és a kora újkorban: A kutatási témát megalapozó anglisztika szakos MA diploma VAGY a kutatási témát megalapozó más releváns MA szakos diploma (történelem, magyar, művészettörténet, stb.) és legalább C1 szintű angol nyelvtudás