Felvételi eljárás

Felvételi eljárás

Felvételi eljárás

Az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola felvételi tájékoztatója itt érhető el.

A felvételi eljárással kapcsolatos általános tájékoztató és a jelentkezési dokumentumok listája megtalálható az ELTE BTK Doktori és Tudományszervezési Iroda honlapján

Az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola egyedi önéletrajzi sémája kötelezően használandó. Kérjük, hogy az Irodalomtudományi Doktori Iskola programjaira jelentkezők a Kar által előírt jelentkezési anyag részeként csatolandó önéletrajzhoz feltétlenül a doktori iskola által megadott sémát használják.

Felvételi különfeltétel az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola programjaiban:

Az „Orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában” programra jelentkezőknél külön követelmény: nem nyelvszakos MA diplomával rendelkező hallgatóknak a középfokú célnyelvi tudás, szépirodalmi és szakirodalmi olvasási képesség követelmény.