Néderlandisztika

Néderlandisztika Doktori Program (NED)

Programvezető: Dr. Réthelyi Orsolya

E-mail: rethelyi.orsolya@btk.elte.hu

A néderlandisztikai irodalomtudományi program keretében az alábbi szakterületeken lehet doktori tanulmányokat folytatni:

Kulturális transzfer és recepciótörténet a hollandiai holland, a belgiumi flamand és a magyar kultúra és irodalom között a kora újkortól napjainkig.

A holland/flamand gyermek és ifjúsági irodalom

A programban résztvevő témavezetők és elérhetőségei:

Dr. Réthelyi Orsolya, tanszékvezető habilitált egyetemi docens

Munkahelyi telefon: (36 1) 411 65 00/4209

E-mail: rethelyi.orsolya@btk.elte.hu

ELTE BTK

1088 Budapest

Rákóczi út 5. I.em. 103.

Prof. emerita, Dr. Gera Judit, habilitált egyetemi tanár

Munkahelyi telefon: (36 1) 411-6500/4314

Mobil.: 06 20 978 62 66

E-mail: gera.judit@btk.elte.hu

ELTE BTK

1088 Budapest

Rákóczi út 5. I.em. 104.

A program témáinak rövid leírása:

A program témáinak rövid leírása:

A recepció és kulturális transfer formái a hollandiai holland, a belgiumi flamand és a magyar kultúra és irodalom között a kora újkortól napjainkig.

A földrajzi távolság és az eltérő történelem ellenére számos érintkezési pontot tartunk nyilván a holland, a belga és a magyar történelemben és kultúrában. Elég, ha csak a 16–17. századi németalföldi egyetemekre irányuló magyar peregrinációra, a 19. században meginduló szépirodalmi fordítások megjelenésére, az első és a második világháborút követő gyermekvonatokra, vagy az 1956-os menekültek hollandiai és belgiumi befogadására gondolunk. Ezek és az itt fel nem sorolt egyéb kulturális érintkezési pontok együtt jártak a recepció legkülönbözőbb formáival, mint például a műfordítás, a színházi, képzőművészeti vagy filmadaptációk, a kritikák, az ismertetések, az útirajzok, a magyarok, illetve a hollandok/flamandok gyermekirodalomban megjelenő ábrázolásai, a tudományos munkák, a kultúraközvetítők munkássága. A program ezeknek a területeknek a vizsgálatát öleli fel a kulturális transzferkutatások, a fordításszociológia, a fordítástudomány, a fordítástörténeti kutatások, az adaptációelméletek, az imagológia, az irodalmi és kulturális intézményrendszer elemzésének módszereivel.