Útmutató a szakmai tárgy bibliográfiájának elkészítéséhez

 

Útmutató

 

A bibliográfiát Excell-táblázatban kell elkészíteni az alábbi minta szerint, amely a doktori iskola honlapjáról letölthető. 

A bibliográfia egyes tételei három fő csoportba sorolandók:

1. Önálló kötetek

2. Szerkesztett kötetben megjelent fejezetek, tanulmányok

3. Folyóiratban, periodikumban megjelent tanulmányok

4. Egyebek (ha a téma indokolja, kritikai kiadások tudományos apparátusa, kommentárok)

Az adatokat a szakterületen bevett hivatkozástechnikától függetlenül, mindenféle kiemelés (dőlt betű, aláhúzás, kiskapitális, nagybetű stb.) nélkül és az oldalszámok közötti nagykötőjeltől eltekintve a tételek közötti tagolásra szolgáló írásjelek (kettőspont, vessző) nélkül kell feltüntetni. A szerző nevét a kötet nyelvének megfelelő eredeti névsorrendnek megfelelően kell megadni. Az üres rovatok megtartandók, hogy a H, I, J oszlopban minden sorban azonos típusú adatok szerepeljenek egymás alatt.