Szláv irodalmak

 

Szláv Irodalmak Doktori Program

Programvezető: Dr. Lukács István 

E-mail: lukacs.istvan@btk.elte.hu

A Szláv irodalmak doktori program létesítése óta vállalt célja és küldetése, hogy szervezett képzést biztosítson a bolgár, cseh, lengyel, lett, litván, horvát, macedón, szerb, szlovák, szlovén és ukrán doktori irodalmi tanulmányok iránt érdeklődők számára. A képzésbe bevont irodalmak és kultúrák nagyon eltérő fejlődéstörténetéből, térségi és európai beágyazottságából, továbbá a program oktatóinak és témavezetőinek sokszínű egyéni szakmai érdeklődéséből és irányultságából következően a Szláv irodalmak doktori program által hirdetett témák változatosak és sokszínűek. Ettől függetlenül a program megalapítása óta kezd világosan kirajzolódni, hogy tudományos profiljának formálódásában két nagy terület játszik kiemelt szerepet: elsősorban a magyar és a különféle szláv és balti irodalmak és kultúrák kölcsönhatásainak és párhuzamosságainak vizsgálata, másodsorban pedig a szláv kölcsönösség eszméjének a XIX. század óta érvényes meghatározó szerepe miatt a különféle szláv nyelvű irodalmak fejlődéstörténetét meghatározó egymásra hatás elemzése. Fontos megemlíteni, hogy a doktori program teret biztosít a hazai szláv nemzetiségek bármelyikének irodalma és kultúrája iránt érdeklődők számára is. 

A Szláv irodalmak doktori program alapítója Milosevits Péter egyetemi tanár volt, jelenlegi vezetője pedig Lukács István egyetemi tanár. A program mögött a Szláv és Balti Filológiai Intézet három tanszékének, a Lengyel Filológiai Tanszéknek, a Szláv Filológiai Tanszéknek az Ukrán Filológiai Tanszéknek és a litván minor szak irodalmár oktatói állnak, akik kiterjedt nemzetközi kapcsolataik révén az adott tudományterület ismert hazai szakemberei.

A Szláv irodalmak doktori program oktatói és témahirdetői:

Janiec-Nyitrai Agnieszka (cseh, lengyel irodalom)

Kiss Szemán Róbert (cseh, szlovák irodalom)

Laczházi Aranka (lett, litván irodalom)

Lebovics Viktória (ukrán irodalom)

Lukács István (horvát, szerb, szlovén irodalom)

Menyhárt Krisztina (bolgár irodalom)

Várnai Dorota (lengyel irodalom)