Munkabeszámoló jelentkezéshez

Munkabeszámoló komplex

 

A munkabeszámolóhoz szükséges fájl INNEN letölthető. 

 

A munkabeszámolónak következő részeket kell tartalmaznia: 

 

I. A doktori képzés során teljesített kurzusok

1. Doktori kollégium 1.

2. Doktori kollégium 2.

3. Doktori speciálkollégium

II. Beszámoló a kutatóhelyi munka keretében végzett tevékenységekről

1. A kutatóhelyen végzett oktatássegítő, -kiegészítő és tudományszervezési feladatok vázlatszerű felsorolása, néhány mondatos leírással.

2. A ponthoz tartozó kérdőívet a vizsgázó a vizsga után kapja meg, annak kitöltése önkéntes alapú. (A kérdőív a szabályzat végén mellékelve.)

III. Szakmai bibliográfia

A 4. melléklet követelményei szerint összeállított bibliográfia (az első változatához képest frissítve, kiegészítve) önálló Excel-fájlként csatolandó a munkabeszámoló mellé.

 

 

* A doktori iskola honlapjáról letöltött űrlapot kitöltés után a doktorandusznak elektronikus levél mellékleteként el kell juttatnia a doktori iskola titkárához, aki azt a téma- és a programvezető jóváhagyásának kikérése után csatolja a doktorandusznak a komplex vizsgára való, a kari hivatalban leadott jelentkezéséhez, valamint eljuttatja a komplex vizsga bizottságának tagjaihoz.