Abszolutórium

Tájékoztató

Az abszolutórium kiállításának menete a 2016 előtt felvett hallgatók részére.

Az abszolutórium a hatodik tanulmányi félév lezárulta, az előírt 180 kredit megszerzése után állítható ki.

Teendők:

1. A Doktori Hivatalban egyeztessék, hogy megszerezték-e az összes szükséges kreditet, és ha még van indexük, egyezik-e a tartalma a Neptunban szereplő tételekkel. (Kincsi Katalint keressék fel ez ügyben.)

2. Töltsék ki az innen elérhető űrlapot az abszolutóriumbeszámolóhoz, amelyben összefoglalják a tanulmányaik során végzett tevékenységüket: 

Abszolutóriumkérelem 2. melléklet (Adatlap a doktori abszolutórium kiállításához).

A kitöltött adatlapot küldjék el e-mailben a lengyel.zsuzsanna.m@btk.elte.hu címre. Ezt a beszámolót nem kell aláíratni.


3. Aláírások 

Akinek van indexe, így járjon el:

a) a programvezető aláírása: A leckekönyv végén, az utolsó üres lapokra írt bejegyzések után az alábbi vagy tartalmilag ezt kifejező szöveg kerüljön: „Igazolom, hogy a hallgató megszerezte az abszolutóriumhoz szükséges krediteket”. Ezt a programvezetőnek alá kell írnia. 
b) a doktori iskola vezetőjének aláírása: A programvezető által már aláírt indexet adják le az A épület 310-ben a doktori iskola fakkjába, vagy személyesen a doktori iskola titkárának. Az aláírást a doktori iskolai titkára (Lovas Borbála) intézi.

Akinek nincs  indexe, így járjon el: 

a) a programvezető aláírása: Ezt a lapot nyomtassa ki, ezt írassák alá a programvezetővel és juttassák el: Abszolutóriumkérelem 3. melléklet.  
b) a doktoriskola vezetőjének aláírása: A programvezető által már aláírt abszolutóriumkérelmi lapot adják le az A épület 310-ben a doktori iskola fakkjába, vagy személyesen a doktori iskola titkárának. Az aláírást a doktori iskolai titkára (Lovas Borbála) intézi.

4. Mindezek után a hivatal írja be a neptunba az abszolutórium megszerzésének tényét.