Abszolutórium

Abszolutórium

Tájékoztató

A 8. aktív félév végén a hallgatói jogviszony mindenképpen megszűnik, vagy az abszolutórium megszerzésével, vagy a jogszabály erejénél fogva (Nftv. 59.§ (1) bekezdés l) pont). A hallgató további félévekre nem iratkozhat be.

Annak a félévnek a végén, amelyben a hallgató megszerzi a 240 kreditet, illetve teljesíti a képzési tervben előírt (főleg publikációkra és konzultációkra vonatkozó) követelményeket, abszolutóriumot szerez (Nftv. 59.§ (1) bekezdés d) pont). Ha a hallgató az abszolutórium kiállításának feltételeit teljesítette, a kari hivatal 20 napon belül kiállítja az abszolutóriumot, a teljesítés napjával. (87/2015. kormányrendelet 44.§ (1) bekezdés). A hallgatói jogviszony vége őszi félévben január 31., augusztus 31. (az abszolutórium dátumától függetlenül). Az abszolutórium megszerzéséről szóló igazolást az őszi félében megszerzett abszolutóriumról február első két hetében, a tavaszi félévben megszerzett abszolutóriumról szeptember első két hetében lehet átvenni a kari hivatalban (I/117. szoba). Kérésre a kari hivatal az abszolutórium igazolást elektronikusan is megküldi.