Doktori Iskola

Doktori Iskola

Bemutatkozás

Bemutatkozás
A Irodalomtudományi Doktori Iskola

Az Irodalomtudományi Doktori Iskola 2000-ben alakult meg az ELTE BTK-n, és Kenyeres Zoltán vezetésével kezdte el működését a korábbi doktori programokra és alprogramokra épülve.  A doktori iskola vezetését 2009-ben Kulcsár-Szabó Ernő, 2012-ben Kállay Géza, 2016-ban Lukács István, 2021-ben Kulcsár-Szabó Zoltán vette át. A bölcsészettudományok, ezen beül is az irodalomtudományok területét felölelő iskolában a 2000-es, majd a végleges 2002-es akkreditáció során a meglévő programok átalakultak, differenciálódtak, új programok létesültek, így a doktori iskola tematikája az alapításától kezdve fokozatosan bővült. A programok az irodalomtudományon belül öt fő tudományterületet ölelnek fel. Ezek a következők: Anglisztika és amerikanisztika, Germanisztika, Szlavisztika, Romanisztika, Magyar és uráli irodalomtudomány (folklór), könyvtártudomány és folklorisztika.

A Doktori Iskola képzése és hallgatói

 A felvett hallgatók egy része állami ösztöndíjjal kezdheti meg tanulmányait. Erről a jelentkező kérése alapján a Doktori Iskola Tanácsa dönt. A doktori tanulmányok első szakasza az iskola választott programjának az elvégzése. Az doktori programok négyéves (8 féléves) képzést nyújtanak. Minden program akkreditált tantervvel rendelkezik. A hallgatók számára meghirdetett tanegységlista tartalmazza a kötelező tárgyakat, a szakmai tárgyakat és a disszertációs témakonzultációt. A hallgatónak összesen 240 kreditet kell teljesíteni ahhoz, hogy az iskola vezetője és a programvezető megerősítésével az abszolutórium kiállítható legyen. A krediteket a következő modulok, tanulmányi szakaszok elvégzésével kell a hallgatónak megszereznie: 1. Képzési és kutatási szakasz, mely Komplex vizsgával zárul, 2. Kutatási és disszertációs szakasz (Témavezetői konzultáció, Tudományos publikáció és tanulmányírás, Oktatási és egyéb tudományos tevékenység).

Az iskola doktori programjai az azok bázisaként szolgáló tanszékek kutatási projektumainak legfontosabb elemét képezik, hiszen a doktoranduszok mozgékony és feladatmegoldásra mozgósítható tudományos potenciálja számottevő mennyiségű anyaggyűjtő és -feldolgozó munka teljesítését teszi lehetővé. A doktori programjaink közös jellemzője, hogy az oktatókkal csapatmunkában együtt dolgozó doktoranduszok egy-egy tudományos feladat megoldásában valóságos kutatócsoportokként tevékenykednek. A doktori iskola programjai így a tudományos utánpótlás nevelésének országosan is nélkülözhetetlen intézményei. Az ELTE alumnusai közt ma ott vannak az ország értelmiségének meghatározó résztvevői.

A doktori iskola neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola

Tudományterületi besorolása: bölcsészettudományok
Tudományága: irodalom- és kultúratudományok
A kiadható doktori fokozat tudományága: irodalomtudományok
A képzés az intézmény alábbi mesterszakjaira épül:
 amerikanisztika, anglisztika, bolgár nyelv és irodalom, cseh nyelv és irodalom, finnugrisztika, francia nyelv, irodalom és kultúra, horvát nyelv és irodalom, irodalom- és kultúratudomány, lengyel nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, néderlandisztika, német nyelv, irodalom és kultúra, olasz nyelv, irodalom és kultúra, orosz nyelv és irodalom, portugál nyelv, irodalom és kultúra, skandinavisztika, spanyol nyelv, irodalom és kultúra, szerb nyelv és irodalom, szlovák nyelv és irodalom, szlovén nyelv és irodalom

A doktori iskola vezetője: Dr. Kulcsár-Szabó Zoltán DSc, egyetemi tanár

Bemutatkozik az Irodalomtudományi Doktori Iskola